Wat doet GoodWood

Al sinds begin jaren negentig wordt er in Nederland belegd in teakhout. Teak is een van de meest aangeplante boomsoorten ter wereld. Het is een waardevolle houtsoort met een scala aan mogelijkheden. GoodWood.nl kan u een aanbieding doen om uw teakhoutbelegging van u te kopen. Het gaat hierbij uitsluitend om beleggingen die in het verleden door GoodWood Investments en/ of de Stichting Amazon Teak Foundation zijn verkocht.

In principe proberen wij op alle ons aangeboden beleggingen een bod te doen Wij kunnen echter besluiten om uw belegging niet in te kopen, daartoe zijn wij ook niet verplicht.

Waarom koopt GoodWood.nl hectare op? Wij zijn overtuigd dat een (zeer) grote investering in de door Floresteca beheerde plantages uiteindelijk lonend zal zijn, echter niet tegen de voorgespiegelde rendementen.

Kleine beleggingen brengen een groter financieel risico met zich mee. Er worden instandhoudingskosten betaald aan de Stichting Amazon Teak Foundation en een willekeurige belangenbehartiger als de VTP. Gezamenlijk is dit ruim 100 euro per jaar, netto. Over de duur van een gemiddeld nog uit te dienen contractperiode van bijvoorbeeld 10 jaar, is dat ruim 1.600 euro. Daarnaast dient u vaak belasting te betalen over de vermoedelijke waarde van uw belegging in Box 3. Deze belasting is effectief 1,2 % van de waarde, over de looptijd van uw contract kan dat zomaar 25 jaar x 1,2 % x uw inleg x het rendement = duizenden euro's. De belegger moet zich afvragen of hij nog meer geld in deze belegging wil stoppen.

Uiteindelijk is de keuze aan de particuliere belegger: minder, nu verkopen of een kans op meer geld bij de eindkap? Het enige waar men op kan hopen is een voor iedereen gunstig resultaat bij de eindkap.